Select4U

Nieuws

Verlenging Richtlijn Tijdelijke Beschermingvoor ontheemden uit Oekraïne

24 oktober 2023

Huidige voorwaarden blijven gelden 

Op het gebied van arbeid betekent dit dat ontheemden uit Oekraïne ook tot 4 maart 2025 in loondienst mogen werken in Nederland. De voorwaarden die nu gelden, blijven vooralsnog hetzelfde. Dit betekent dat werkgevers ontheemden uit Oekraïne, die onder de RTB vallen, langer in dienst kunnen houden of nemen.  
 
Meer informatie over wanneer en onder welke voorwaarden een ontheemde uit Oekraïne mag werken in Nederland vindt u op Rijksoverheid.nl

 

Wie vallen onder de RTB tot 4 maart 2025? 

In Nederland vallen ontheemden met de Oekraïense nationaliteit, die na 26 november 2021 uit Oekraïne vertrokken zijn, onder de richtlijn. En mensen met de Oekraïense nationaliteit die voor 27 november 2021 al langere tijd in Nederland waren (voor bijvoorbeeld werk en nu niet meer veilig terug kunnen). 

 

Daarnaast vallen derdelanders uit Oekraïne zonder de Oekraïense nationaliteit met een permanente verblijfsvergunning onder de richtlijn, net als derdelanders uit Oekraïne met (inter)nationale bescherming. Ook familieleden van deze groepen vallen onder de richtlijn. 

 

Derdelanders met tijdelijke verblijfsvergunning 

Voor derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne geldt: 

 

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2023 besloten de beëindiging van de RTB voor derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne te bevriezen tot de Raad van State uitspraak doet in hoger beroep.  

Tot die uitspraak mogen deze mensen werk in loondienst verrichten. Deze derdelanders hebben van de IND een brief gekregen waarin onder meer staat dat ze tot de uitspraak van de Raad van State in loondienst werk mogen blijven verrichten. Die brief moeten ze samen met hun O-document (waarop staat: geldig tot 2 september 2023) aan de werkgever kunnen laten zien. 

 

Via het ministerie van SZW bereikt de ABU signalen dat deze informatie over derdelanders niet altijd bekend is bij werkgevers, wat kan leiden tot de situatie dat derdelanders niet (meer) in loondienst worden genomen ondanks de bevriezing. Zo zijn er werkgevers die de brief van de IND niet (h)erkennen. Daarom is ter informatie hierbij de link naar de brief van de IND opgenomen.