Select4U

Nieuws

Veranderingen wettelijk minimumloon per 1 januari 2024

24 oktober 2023

Eén uniform minimumuurloon 

De invoering van het wettelijk minimumuurloon betekent dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn. Daarvoor in de plaats komt één uniform minimumuurloon, waar alle werknemers in Nederland recht op hebben. Het maandloon van een minimumloonverdiener wordt straks bepaald door het feitelijke aantal uren dat is gewerkt. Nu is het nog zo dat minimumloonverdieners die 40 uur werken een lager uurloon hebben dan mensen die 36 uur werken. Aan die ongelijkheid komt een einde. 
De invoering van het minimumuurloon kan vragen om aanpassingen van salarisadministraties, arbeidsovereenkomsten en cao’s. Het Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 kan werkgevers, salarisadministrateurs en cao-partijen op weg helpen bij de voorbereidingen op de invoering van het wettelijk minimumuurloon. 
 
Vast bedrag per maand berekenen  

Een vast bedrag per maand op basis van het minimumuurloon bereken je door het totaal aantal (te verwachten) arbeidsuren van de werknemer in het betreffende kalenderjaar te delen door 12 en dat te vermenigvuldigen met het geldende minimumuurloon. 
 
Je kunt de volgende basisformule gebruiken: 
vast bedrag per maand = (aantal arbeidsuren in betreffende kalenderjaar / 12) * minimumuurloon 
 
Voorbeeld 40-urige werkweek: 
Aantal werkbare dagen in 2024 (ma, di, wo, do, vr): 262 
Aantal arbeidsuren per werkdag: 40 / 5 = 8 
Aantal arbeidsuren in 2024: 262 * 8 = 2096 
Wettelijk minimumuurloon: € 13,27 
vast bedrag per maand = ( aantal arbeidsuren in een kalenderjaar / 12 ) * minimumuurloon 
vast bedrag per maand = (2096 / 12) * € 13,27 
vast bedrag per maand = (174 2/3) * € 13,27 
vast bedrag per maand per 1 januari 2024 bij 40-urige werkweek = € 2.317,83 
Bij een 36-urige werkweek gaat het op basis van deze formule om: € 2.086,04 per 1 januari 2024. 
Bij een 38-urige werkweek gaat het op basis van deze formule om: € 2.201,94 per 1 januari 2024.